Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı devam ediyor!

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 21 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurularda KPSS şartı aranacak, fakat KPSS şartı bulunmayan adaylar da başvuru yapabilecek. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

 • Yazılım Mimarı – 1 Kişi,

 • Yazılım Uzmanı – 5 Kişi,

 • CBS Yazılım Mimarı – 1 Kişi,

 • CBS Yazılım Uzmanı – 2 Kişi,

 • Web Tasarım Uzmanı – 2 Kişi,

 • Mobil Yazılım Uzmanı – 2 Kişi ,

 • Ağ Uzmanı – 2 Kişi,

 • Veri Tabanı Uzmanı – 1 Kişi,

 • Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı – 1 Kişi,

 • Sistem Uzmanı – 2 Kişi,

 • Bilgi Güvenliği Uzmanı – 1 Kişi,

 • Risk ve Uyum Uzmanı – 1 Kişi,

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan ilana başvuru yapabilirler),

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak,

 • Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, takım çalışmasına yatkın olmak.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir. Başvurular, ilanda belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte, 13.10.2023 – 29.10.2023 tarihleri arasında, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx